Platobné podmienky

Bezhotovostne, platba faktúrou.  Faktúra bude vystavená kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho listu, ktorý kupujúci dostane pri dodaní tovaru v zmysle Zmluvy o spolupráci.