O spoločnosti

Spoločnosť COOP LC SEVER, a.s. je slovenský veľkoobchod s potravinami a drogistickým tovarom patriaci do siete COOP Jednota, ktorú tvorí viac ako 2 100 prevádzkových jednotiek, 10 logistických centier a zamestnáva viac ako 14 000 zamestnancov z celého Slovenska.

Naše logistické centrum bolo založené dňa 1. januára 2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nakupovanie tovarov za účelom ďalšieho predaja do malo a veľkoobchodu, baliarenská činnosť, cestná nákladná doprava, reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu a sprostredkovanie obchodu a služieb. Akciová spoločnosť sa zameriava predovšetkým na nákupnú, skladovaciu a distribučnú činnosť v sortimente potravinárskeho tovaru, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, ako aj priemyselného a drogistického tovaru.

Našimi zákazníkmi sú prevádzkové jednotky COOP Jednota Liptovský Mikuláš s.d., COOP Jednota Námestovo s.d. a COOP Jednota Trstená s.d., ale aj maloobchodné predajne, hotely, reštaurácie, školy, rôzne zariadenia a organizácie v regióne Liptova, Oravy, Spiša, Gemera a Banskej Bystrice mimo siete COOP Jednota.

Spoločnosť COOP LC SEVER, a.s. zamestnáva viac než 100 zamestnancov, ktorým ponúka stabilné pracovné miesta s dlhodobou perspektívou.

Komunikácia so zákazníkom je zabezpečená prostredníctvom obchodných zástupcov. Každý z nich má pridelený svoj región, v ktorom pôsobí. Distribúcia tovarov je uskutočňovaná prostred-níctvom zmluvného prepravcu, resp. obchodného zástupcu.