Kontakty a adresa

 

COOP LC SEVER, a.s.

Družstevná 4503
031 01 Liptovský Mikuláš

email:marketing@lcsever.coop.sk
web: www.lcsever.ijednota.sk/

tel: +421 44 5475211
mob. +421 905 802 310

Prevádzkova doba : pondelok - piatok: 07:00-15:00

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Č.účtu/kód: 1017168007/1111
IBAN: SK38 1111 0000 0010 1716 8007  

SWIFT UNCRSKBX
KS: 0008
IČO: 43 873 693
DIČ: 2022500238
IČ DPH: SK 2022500238

Spoločnosť COOP LC SEVER, a.s. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané bez DPH a sú konečné. 

Orgán dozoru dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel.č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

Miesto pre osobný odber:

COOP LC SEVER, a.s.
Družstevná 4503
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika