Doprava

COOP LC SEVER, a.s. zásobuje regióny: Liptov, Spiš, Gemer, Orava.

Tovar bude doručený kupujúcemu podľa platných rozvozných plánov COOP LC SEVER, a.s., resp. na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim podľa podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci.